K01. M01.
Bevezetés az innováció menedzsmentbe: Vállalati innováció menedzsment? Szükséges ez nekünk?

1. rész: A sikeres vállalati kfi* projekt jellemzői
2. rész: hogyan működik a v állalati innováció menedzsment
3. rész: A vállalati innováció menedzsment meghatározása

*Megjegyzés: KFI – kutatás-fejlesztési és innováció

K02. M02.
Vállalati innovációs stratégia jellemzői, összeállítása, kapcsolata a vállalati üzleti stratégiával

1. rész: A vállalat i innováció magyar jogi szabályozása
2. rész: A vállalat i fejlesztési intézkedések és az innováció kapcsolata
3. rész: A vállalat i stratégia és az innovációs stratégia összefüggései
4. rész: Az innovációs stratégia összeállítása: előkészítés
5. rész: Az innovációs stratégia összeállítása: kockázat ok
6. rész: Az innovációs stratégia összeállítása: segédeszközök
7. rész: A döntési mátrix felépítése, összeállítása
8. rész: Az innovációs stratégia összeállításának munkafolyamata

K02. M03.
Innovációs kontrolling

1. rész: Bevezetés a vállalati KFI projektek ellenőrzésébe
2. rész: Ellenőrzési feladatok és a kockázatok kapcsolata a vállalati KFI projektek esetén
3. rész: Javasolt ellenőrzési időpontok a vállalati KFI projektek esetén
4. rész: Ellenőrzési feladatok a tervezési időszak végén
5. rész: Ellenőrzési feladatok a kivitelezési időszak végén
6. rész: Ellenőrzési feladatok az eredménytermék hasznosítása alatt
7. rész: Javaslat a leggyakoribb értékelési feladatokra

K03. M04.
Bevezetés a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításába

1. rész: A vállalati fejlesztési intézkedések típusai, jellemzői
1.0. A vállalati fejlesztési intézkedések összefüggései 1
1.1. A vállalati fejlesztési intézkedések meghatározása
1.2. A fejlesztés és az innováció meghatározása
1.3. A kutatás-fejlesztés meghatározása
1.4. A vállalati fejlesztési intézkedések összefüggései 2
1.5. A vállalati fejlesztési intézkedések a gyakorlatban

2. rész: A vállalati kutatás-fejlesztési projekt általános jellemzői
2.1. A vállalati kutatás-fejlesztési projektek és a vállalati szervezet 1-2
2.2. A vállalati kutatás-fejlesztési projektek jellemző életciklusa 1-2

3. rész: vállalati kutatás-fejlesztési projektek tervezési sajátosságai
3.1. Tervezési szintek meghatározása
3.2. Tervezési szintek jellemzői
3.3. Tervezési szintek közötti összefüggés

K03. M05.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – 1. rész: A kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakítása

1. rész: bevezetés a kutatás-fejlesztési projektek létrehozásába
1.1. Milyen feladatokból áll a kutatás-fejlesztési projekt létrehozása

2. rész: A kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakítása
2.1. A kutatás-fejlesztési szakmai terv célja és főbb tartalmi elemei
2.2. A kutatás-fejlesztési szakmai terv kialakításának lépései
2.3. A kutatás-fejlesztési szakmai terv részei 1-11
2.4. A projektalapító dokumentum létrehozása

K03. M06.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – 2. rész: A kutatás-fejlesztési munkaterv kialakítása

1. rész: bevezetés a kutatás-fejlesztési projektek létrehozásába
1.1. Milyen feladatokból áll a kutatás-fejlesztési projekt létrehozása

2. rész: A kutatás-fejlesztési munkaterv kialakítása
2.1. A kutatás-fejlesztési munkaterv célja, fő tartalmi elemei
2.2. Feladatterv (célja, tartalmi elvárások)
2.3. Időterv (célja, tartalmi elvárások)
2.4. Humán erőforrás terv (célja, tartalmi elvárások)
2.5. Költségterv (célja, tartalmi elvárások)
2.6. Költségterv (erőforrások számbavételi feltételei)
2.7. Finanszírozási terv (célja, tartalmi elvárások)
2.8. A projektalapító dokumentum létrehozása

K03. M07.
Vállalati kutatás-fejlesztési projektek létrehozása – Kutatás-fejlesztési eredmények dokumentálása

1. rész: A kutatás-fejlesztési eredmények dokumentálása
1.1. A kutatás-fejlesztési eredmények megjelenési formái
1.2. Az eredménytermékek dokumentálása
1.3. Jogi elvárások és feltételek
1.4. Az érdemi tartalommal kapcsolatos elvárások és feltételek
1.5. A know-how dokumentációval kapcsolatos tennivalók
1.6. A know-how dokumentáció leggyakoribb felhasználása

K04. M08. (és K04. M11.)
Kutatás-fejlesztési tevékenység számviteli sajátosságai, számviteli bizonylatai

1. rész: Számviteli feladatok és a projektek életciklusa

2. rész: A tervezési szakasz számviteli feladatai

3. rész: Előkészítési szakasz számviteli feladatai
3.1. A számviteli kezelés módjának meghatározása
3.2. A költséghelyek megnyitása
3.3. Az utalványozási rend kialakítása

4. rész: Lebonyolítási szakasz számviteli feladatai
4.1. Költségek gyűjtése
4.2. Könyvelés vezetés 1-5

5. rész: Befejezési/zárási szakasz számviteli feladatai 1-2
5.1. Zárási folyamat alap/alkalmazott kutatás esetén
5.2. Zárási folyamat kísérleti-fejlesztés esetén 1-3
5.3. Az aktiválás feltételei
5.4. Az aktiválás jellemző folyamata

6. rész: Használatba vételi szakasz számviteli feladatai

7. rész: Utókezelési szakasz számviteli feladatai

8. rész: A K+F projektek kontírozása
8.1. Kontírozás felmerüléskor
8.2. Kontírozás év végén
8.3. Kontírozás projekt zárásakor 1-2
8.4. Kontírozás projekt utókezelése során

(K04. M08.) és K04. M11.
Kutatás-fejlesztési tevékenység számviteli sajátosságai, számviteli bizonylatai

1. rész: A kutatás-fejlesztési projekt dokumentálása
1.1. A projektdosszié fogalma
1.2. A projektdosszié tartalmi elemei: 1-4. fejezet

2. rész: Kutatás-fejlesztési projektek megvalósításának számviteli feladata i
2.1. A számviteli feladatok a megvalósítási folyamatban
2.2. A bizonylatok és kezelésük az ügy- és számvitel rendszerében
2.3. Költséggazda, utalványozás, könyvelés
2.4. A költségtípusok elszámolásának kezelése
2.4.1. A személyi jellegű ráfordítások elszámolásának kezelése
2.4.2. Az anyagjellegű ráfordítások elszámolásának kezelése
2.4.3. A szolgáltatási költségek elszámolásának kezelése
2.4.4. Az eszközbeszerzés elszámolásának kezelése
2.4.5. Az értékcsökkenés elszámolásának kezelése
2.4.6. Az eszköz bérleti díj elszámolásának kezelése

K04. M09.
A szellemi termékek értékelése

1. rész: A szellemi termékek értékelésének alapjai
1.1. Szellemi alkotás, szellemi tulajdon vagy szellemi termék?
1.2. Mit sorolunk a szellemi termékek közzé
1.3. Az értékelés fogalma és célja
1.4. A bekerülési érték meghatározása
1.5. A piaci érték meghatározása
1.6. A bekerülési és a piaci érték közötti összefüggés 1-4
1.7. A szellemi termékek értékelés esetei

2. rész: A piaci értékelés módszerei
2.1. Az értékelési módszerek
1.2. Költségalapú értékelés
2.3. Piaci alapú értékelés
2.4. Jövedelemtermelő képesség alapján történő értékelés
2.5. Értékmutatók használatán alapuló értékelés
2.6. Az egyes módszerek alkalmazásának nehézségei

3. rész: A szellemi termékek piaci értékelését befolyásoló kockázati tényezők
3.1. A szellemi termék kidolgozottsági szintje
3.2. A szellemi termék iparjogvédelmi kockázata
3.3. A kockázati tényezők számszerűsítése

4. rész: A jövedelemtermelő képesség alapján történő értékelés
4.1. A jövedelemtermelő képesség alapú értékelést előnyei
4.2. A jövedelemtermelő képesség alapú értékelésének feltételei
4.3. Az értékelés folyamata 1-4

5. rész: Az értékelés bemutatása példán keresztül
5.1. Az értékelés folyamata 1-5

K04. M10.
Kutatás-fejlesztési vállalati adókedvezmények és rendszerük

1. rész: Az adórendszerben ér vényesíthető kedvezményekkel alapjai
1.1. Jogszabályi háttér
1.2. Érintett adónemek/járulékok
1.3. A K+F adókedvezmény feltételei
1.4. Kutatásfejlesztési projekt tartalma
1.5. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának 3 lépése

2. rész: Adónemek és a K+F adókedvezmények
2.1. Társasági adó esetén
2.2. A szociális hozzájárulás esetén
2.3. A helyi iparűzési adó/ innovációs járulék esetén

3. rész: Az adóalap-csökkentés módszerei
3.1. Az adóalap csökkentés elszámolásának két módszere
3.2. Adóalap-csökkentés folyamata
3.3. Szociális hozzájárulási kedvezmény elszámolás folyamata

4. rész: Példa a K+F adókedvezmények ér vényesítésére
4.1. Az adómegtakarítási hatás összegzés
4.2. A projekt adózási szempontból történő előfeltételei
4.3. A projekt kiinduló jellemzői
4.4. A K+F projekt költségszerkezetére
4.5. A K+F projekt korrigált költségeinek meghatározása
4.6. Az adóalap csökkentése

K05. M12.
Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek

1. rész: Bevezetés a szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismertekbe
1.1. Mi a szellemi alkotás
1.2. Hol és hogyan találkoznak a vállalatok a szellemi alkotásokkal
1.3. Miért kell a szellemi alkotásokkal foglalkozni

2. rész: A szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapfogalmak
2.1. A szellemi alkotások jogi sajátosságai
2.2. A szellemi alkotások joga a magyar jogrendszerben
2.3. A szerzői jog és tárgyai, gyakorlati megközelítésben
2.4. Az iparjogvédelem és tárgyai, gyakorlati megközelítésben
2.5. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései és know-how (védett ismeret)
2.6. A szellemi alkotásokra vonatkozó oltalmi formák rövid összehasonlítása
2.7. A szellemi alkotások és az innováció menedzsment folyamat

K05. M13.
Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig

1. rész: A vállalati KFI projektek leggyakoribb megvalósítási formái
1.1. Saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység
1.2. Megrendelésre végzett kutatás-fejlesztési tevékenység
1.3. Közösen (konzorciumban) végzett kutatás-fejlesztési tevékenység

2. rész: Szellemi alkotások és a munkaviszony vagy az alkalmazotti viszony

3. rész: Szellemi alkotások létrehozása jövőben megalkotandó műként

4. rész: Kutatás-fejlesztési együttműködési megállapodás

5. rész: Titoktartás és adatkezelés

K05. M14.
Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás

1. rész: Mi a kutatás-fejlesztési tanúsítás, és mire jó
2. rész: A jogszabályi alapok, eljáró hatóság
3. rész: Általános szabályok
4. rész: Kutatási-fejlesztési tanúsítás típusai
4. rész: Kutatás-fejlesztési tanúsítási eljárás lebonyolítása

K05. M15.
Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása

1. rész: Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakításának szempontjai
2. rész: Iparjogvédelmi kutatások szerepe és lehetőségei
3. rész: Határidők, amelyekkel számolni érdemes
4. rész: Eredménytermékek materializálása
5. rész: Hivatásos közreműködők

K05. M16.
Szellemi alkotások hasznosítása

1. rész: A szellemi alkotások hasznosításának jogi alapfeltételei
2. rész: Vagyoni jogok átruházása (iparjogvédelmi oltalom alá vont szellemi alkotások)
3. rész: Vagyoni jogok használatba/hasznosításba adása (szellemi alkotás „bérbe adása”)

4. rész: A hasznosítás különös formája: technológiatranszfer
4.1. Technológiatranszfer fogalma, főbb jellemzői
4.2. Technológiatranszfer folyamata a gyakorlatban
4.3. Franchise a technológiatranszfer egyedi formája

5. rész: A szellemi alkotások értékesítésének és hasznosításának korlátai
5.1. Az iparjogvédelmi oltalom sajátos korlátai
5.2. Az iparjogvédelmi jogok bitorlása
5.3. A jogérvényesítés és lehetőségei

© Copyright - Innováció Menedzsment Akadémia
Back