Gyakorlatorientált innováció menedzsment képzés vállalati szakemberek részére

A hazai oktatási rendszer eddig adós maradt a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek szakszerű lebonyolításához szükséges gyakorlatközpontú innováció menedzsment és iparjogvédelmi oktatással. A hazai vállalatok nagy része ezért nem tudja, hogy üzleti tevékenysége során kutatás-fejlesztési és/vagy innovációs tevékenységet is folytat. Így az érintett projektek nem kerülnek szakszerűen végrehajtásra. A vállalkozások nem tudják jól kihasználni a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységben rejlő közvetlen és közvetett lehetőségeket. Sajnos sok fél információ és félreértés is van a köztudatban, ami pedig a vállalatok jövőbeli kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségeit is korlátozza.

Ezt a hiányt ismerte fel társaságunk a Glósz és Társa Kft., és 2016-ban magán kezdeményezéssel megalapította az Innováció Menedzsment Akadémiát. Ez a program a vállalati gyakorlatban jól hasznosítható tanfolyamok formájában vezeti be az érdeklődő szakembereket a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek világába. A képzési program résztvevői a vállalati gyakorlatban közvetlenül alkalmazható módszereket sajátítanak el az innováció menedzsment területéhez kapcsolódóan.

A képzés 5 nagyobb szakmai egységre (képzési programra) tagolódik:

K01.

Bevezetés: Vállalati innováció menedzsment?

…amely azt mutatja be, hogy az innováció menedzsment hogyan és miért tekinthető a vállalati kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításához szükséges eszköznek.
A képzési program leírása itt >>

K02.

Innováció menedzsment stratégiai tervezése

…amely ahhoz nyújt segítséget, hogy a vállalati szakemberek le tudják írni a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek alapját képező projektötleteket, és az arra alkalmas ötletből minősíthető és értékelhető jellemzőkkel rendelkező innovációs stratégiát tudjanak felépíteni.
A képzési program leírása itt >>

K03.

Innovációs projektmenedzsment

…amely a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátos jellemzőinek számbevételét követően, gyakorlati módszertant mutat be a projektek szakmai tervezéséhez, a munkaterv összeállításához, valamint az eredménytermékek dokumentálásához.
A képzési program leírása itt >>

K04.

Innováció menedzsment számviteli és pénzügyi ismeretek

…amely célirányos számviteli és pénzügyi ismereteket ad át. Bemutatja a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek számviteli sajátosságait, az adókedvezmények igénybevételének, a szellemi alkotások értékelésének módszertanát és eszközeit.
A képzési program leírása itt >>

K05.

Iparjogvédelmi ismeretek, szellemi alkotások hasznosítása

…iparjogvédelmi ismeretek tartalmaz, amely a szellemi alkotásokkal kapcsolatos hazai jogi szabályozás bemutatását követően, a projektek jellemző életciklusának megfelelően csoportosítva vezeti be a szükséges iparjogvédelmi intézkedések megismerésébe a hallgatókat.
A képzési program leírása itt >>

A képzési program a szakmai egységekhez igazodóan moduláris szerkezetű, és jelenleg egymásra épülő egy-napos tanfolyamok formájában valósul meg. Minden tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatásból, valamint saját esetre épülő projektfeladatok megoldásából áll. A meghirdetett szakmai egységek közül bármelyik tetszőlegesen választható, és önállóan is elsajátítható. A tanfolyamokat az egyéni hallgatók részére szervezett csoportos oktatás mellett, kihelyezett vállalati tanfolyam formájában is működtetjük. Társaságunk felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, a tanfolyamokat D kategóriás képzésként is működteti, ezért a hallgatók a tanfolyam sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kapnak.

Oktatóink gyakorló innovációs szakemberként nagyszámú vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projekt sikeres megvalósítását segítették, a képzési program szakmai alapjait képező projektmenedzsment, számviteli és pénzügyi, valamint iparjogvédelmi területen.

Tanfolyamainkat azoknak a vállalati szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projekt teljes életciklusát átlátni, a munkakörük ellátásához szükséges tudásukat kiegészíteni, folyamatban lévő kutatás-fejlesztési projektjeiket eredményesen lebonyolítani. Tapasztalatok szerint a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából is egyre meghatározóbb jelentőségű, hogy vezetőik és érintett munkatársaik el tudjanak igazodni az innováció menedzsment rendszerében. Tanfolyamaink segítségével megszerezhetik az ehhez szükséges gyakorlatorientált tudást.