K04. M08. és K04. M11.
Kutatás-fejlesztési tevékenység számviteli sajátosságai, számviteli bizonylatai

A képzési program célja a K+F projektek során felmerülő számviteli feladatok teljes körű bemutatása, a projektek K+F jellegéből adódó sajátosságok megismertetése a számvitel területén. A képzési program a kutatás-fejlesztési projektekre jellemző életciklust határoz meg, és ehhez igazodva tekinti végig a felmerülő pénzügyi és számviteli feladatokat. Az életciklus tervezési, előkészítési, megvalósítási, zárási és utókezelési szakaszból áll a képzési program szerint. A tervezési szakaszban felállításra kerül a projekt szakmai és munkaterve. Az előkészítési szakasz feladatai között bemutatásra kerül az elkülönített nyilvántartások kialakítása, a költséghelyi könyvelés feltételeinek megteremtése, valamint az utalványozási rend kialakítása. A megvalósítási szakasz feladatai között bemutatásra kerül a költségek könyvelésének módszertana. A képzési program részletes kitekintést tesz a K+F projektek számviteli kezelési módjának lehetőségeire, az előfeltételekre és a kezelési módszerek közötti döntési szempontokra. A zárási szakasz feladatai között bemutatásra kerülnek a projekt eredményétől függő zárási feladatok, az aktiválási feltételek, és az aktiválás folyamata és tennivalói. A képzési program második részében bemutatásra kerülnek azok a folyamatok, és az ezeket kísérő dokumentumok, amelyek lehetővé teszik, hogy a K+F projekt költségei a megfelelő elkülönített költséghelyre legyenek könyvelhetőek, és bizonyítható módon alátámaszthatóak legyenek. Bevezetésre kerül a projektdosszié fogalma és tartalma. A projektdosszié részeként bemutatásra kerülnek a projekt eredményeit dokumentáló bizonylatok, a projekttervezés dokumentumai, valamint a projekt szakmai és pénzügyi megvalósításának dokumentumai. Bemutatásra kerülnek a javasolt ügyviteli és számviteli rendszer elemei, az utalványozás rendszere, a költségek költség nemekre jellemző bizonylatai, ezek életútja és felelősei.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:
• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens

K04. M09.
A szellemi termékek értékelése

A képzési program célja, a szellemi termékek értékelésével kapcsolatos alapok bemutatása, a piaci érték meghatározásának fontossága és lehetséges módszereinek ismertetése. A képzési program első részében bemutatásra kerülnek a szellemi termékek értékelésének elméleti alapjai, a piaci értékelési módszerek, a szellemi termék egyedi jellegéből adódó egyedi kockázati tényezők, valamint a jövedelemtermelő képesség alapján történő értékelés módszertana. A képzési program különös hangsúlyt fektet a szellemi termékek értékelésének fogalmára, céljára valamint a bekerülési érték és a piaci érték közötti összefüggésekre. A második részben bemutatásra kerülnek a piaci érték meghatározása során alkalmazható piaci értékelési módszerek, a módszerek sajátosságai, a leggyakoribb eljárások valamint a módszerek alkalmazásának nehézségei. A képzési program harmadik részben részletesen bemutatásra kerülnek azok a különleges, elsősorban a K+F tevékenység jellegéből, valamint a szellemi termék jogi státuszából adódó kockázatok, amelyeket a szellemi termékek értékelése során egyedileg vizsgálni szükséges. A képzési program negyedik részben a piaci értékelési módszerek közül a jövedelemtermelő képességen alapú értékelési módszer kerül bemutatásra, amely vállalati példán keresztül is szemléltetésre kerül. Ebben a részben bemutatásra kerülnek a jövedelemtermelő képesség alapú értékelési módszer előnyei, a feltételei és az értékelés folyamata.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:
• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens

K04. M10.
Kutatás-fejlesztési vállalati adókedvezmények és rendszerük

A képzési program célja, hogy a hallgatót megismertesse a K+F projektek megvalósításához kapcsolódó vállalati adóalap- és adókedvezményekkel, valamint a járulékkedvezmények lehetőségeivel. A képzési program első részében bemutatásra kerülnek az adórendszerben érvényesíthető kedvezmények elméleti alapjai, részletesen kifejtésre kerülnek az adókedvezmény igénybevételének feltételei, és a saját tevékenységi kör fogalma. A második részben bemutatásra kerül az K+F adóalap- és adókedvezmények érvényesítésének módszertana, melynek során az egyes érintett adónemek esetén meghatározásra kerülnek az érvényesíthető kedvezmény feltételei, mértéke és a maximálisan elszámolható felső határa. Bemutatásra kerül a társasági adóból, a helyi iparűzési adóból, az innovációs járulékból és a szociális hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények köre, valamint a fejlesztési adókedvezmény K+F projektekre vonatkozó részei. A harmadik rész egy vállalati példát tartalmaz az adóalap- és adókedvezmények módszereinek és elszámolási folyamatainak gyakorlatban történő alkalmazására, illusztrálására. A negyedik rész a jogdíjakkal kapcsolatos adóalap-kedvezményekkel, ezek igénybevételi feltételeivel, valamint az elszámolhatósággal kapcsolatos arányosítás módszereinek alkalmazásával foglalkozik.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:
• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Vállalati innovációs projektmenedzser
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens