K02. M02.

Vállalati innovációs stratégia jellemzői, összeállítása, kapcsolata a vállalati üzleti stratégiával

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési folyamat a stratégiai tervezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a vállalat gazdaságosságának és jövedelmezőségének javítása új vagy lényegesen megújított termékek, technológiák, eljárások létrehozását, alkalmazását igényli, akkor innovációs stratégiai létrehozása szükséges. Ez a képzési program az innovációs stratégiai létrehozásához szükséges elméleti alapokat, valamint az innovációs stratégiai létrehozásának egy lehetséges módszertanát mutatja be. Ebben a folyamatban először az innováció és a kutatás-fejlesztés magyar jogszabályi hátterét mutatjuk be. Ezt követően, erre a jogszabályi háttérre alapozva, részeire bontjuk a vállalati fejlesztési intézkedéseket, bemutatjuk a fejlesztés, az innováció, a vállalati innováció és a kutatás-fejlesztés tartalmát, ezek különbségeit, és összefüggéseit. A megismert fogalmakra alapozva bemutatjuk a vállalati és az innovációs stratégia tartalmi feltételeit, ezek összefüggéseit. Egy egyszerű módszert ajánlunk az innovációs stratégiai szükségességnek azonosítására, valamint az innovációs stratégiával szemben, a vállalati stratégia összeállítása során keletkező elvárások, és az innovációs és kutatás-fejlesztési célra igénybe vehető erőforrások azonosítására. A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása során olyan egyedi, speciális kockázatok merülnek fel, amelyeket figyelembe kell venni az innovációs stratégiai kialakítása során. Ennek megfelelően sorra vesszük, és bemutatjuk azokat a kockázatokat, amelyeknek lényeges hatása lehet az innovációs stratégiai összeállítására. A kockázatok során az általános tartalmi meghatározás mellett bemutatjuk a kockázatok fő elemeit, ezek hatását a projektek megvalósítására, és amennyiben lehetséges számszerű ajánlásokat is teszünk, ezek tervezési folyamatban történő alkalmazására. Az elmúlt évek során kialakult egy olyan eszközrendszer, amely segítheti az innovációs projektek tervezését. Ennek részeként bemutatjuk a kutatás-fejlesztési projektek alapító dokumentumát, amely szakmai és munkatervből áll. A kutatás-fejlesztési projektekre jellemző üzleti tervet, valamint az ezeket eredményeit kivonatoló és összefoglaló projekt értékelőlapot. Javaslatot teszünk egy projekttervezési dosszié rendszer kialakítására. Az innovációs stratégia kialakításához egy objektív (számszerű) döntési mátrix felállítását javasoljuk. Bemutatjuk a döntési mátrix tartalmát, és előállításának négy lépésből álló, általunk javasolt módszerét. A tervezési eszközök alkalmazását, a döntési mátrix felállítását vállalati gyakorlati példával is illusztráljuk. Végül bemutatjuk az innovációs stratégia összeállításának folyamatát, arra az esetre, amennyiben innovációs, és arra az esetre, amennyiben kutatás-fejlesztési projektek kerülnek a stratégiába befoglalásra.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens
• Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling

K02. M03.
Innovációs kontrolling

A vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek speciális kockázatai miatt kiemelkedő fontossága van a kontrolling alkalmazásának. A gyakorlati tapasztalatok alapján a kontroller feladatköre kiegészíthető olyan, csak az innovációs és kutatás-fejlesztési projektekre jellemző feladatokkal, amelyeket az innovációs és kutatás-fejlesztési projektekre jellemző speciális kockázatok indokolnak. Ez a képzési program bemutatja az ezekhez a kockázatokhoz illeszkedő feladatokat, és a projektek megvalósítási folyamatához igazodó módszertant ajánl e feladatok végrehajtásához. Ennek során először bemutatjuk azokat a speciális kockázatokat, amelyek közvetlen és jelentős hatással lehetnek az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósítására. Ezt követően 3 szakaszra bontjuk a projekt életciklusát, és ezekhez igazodva ellenőrzési pontokra teszünk javaslatot. Ezt követően bemutatjuk az egyes ellenőrző pontokon ajánlott ellenőrzési feladatokat, és ezekhez rendelve bemutatjuk azokat a dokumentumokat is, amelyek alapján a feladatok elvégezhetők, és amelyekből az ellenőrzéshez szükséges adatok és információk kinyerhetők. Javaslatot teszünk ez ellenőrzés során keletkezett adatok értékelésére, valamint az ezek alapján javasolt megállapításokra. A képzési program alapján célirányosan bővíthető a vállalati kontrollerek munkaköre, és a szervezet bővítése nélkül is végrehajthatóvá válnak azok az ellenőrzési feladatok, amelyek elengedhetetlenek a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása során.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens
• Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling