K01. M01.
Bevezetés az innováció menedzsmentbe: Vállalati innováció menedzsment? Szükséges ez nekünk?

Az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek sikeres megvalósításához a vállalati működési területek és szervezeti egységek összehangolt és célirányos együttműködését biztosító innováció menedzsment alkalmazása szükséges. Ez a képzési program a vállalati innováció menedzsment fogalmát, a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott előnyökön keresztül mutatja be. Ehhez először bemutatjuk a sikeres vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek 7 legfontosabb jellemzőjét. Ezt követően meghatározzuk a vállalati működésnek azt az 5 funkcionális területét, amely ad hoc vagy állandó szervezeti egység formájában bekapcsolódik a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításába. Az ezek közötti munkamegosztás célirányos bemutatása céljából 6 szakaszra bontjuk a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt tipikus életciklusát. Ezek a szakaszok egymásra épülnek a projektek megvalósítási folyamatában. Ezt követően részletesen bemutatjuk az érintett funkcionális egységek feladatait a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projektek életciklusának minden szakaszában. Levezetjük, hogy ezek a feladatok részben egymással mellérendelten, részben egymásra épülve kerülnek végrehajtásra. Bármelyik funkcionális terület, bármelyik feladatának kiesése vagy elhagyása befolyással lehet a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési projekt sikeres megvalósítására. A projektek életciklusának érdemi szakaszokra bontása, a felmerülő feladatok szakaszokhoz és funkcionális területekhez rendelése, és a funkcionális területek közötti célirányos együttműködés egyáltalán nem kézenfekvő. Ugyanakkor a projektek sikeres megvalósításához többnyire elengedhetetlen. Így végül bemutatjuk, hogy ehhez milyen módon biztosít hatékony feltételeket és eszközrendszert a vállalati innováció menedzsment és alkalmazása. A képzési program alapján egyértelművé válik, hogy miért szükséges a vállalati innováció menedzsment alkalmazása, különösen azoknál a vállalatoknál, akiknek nincs jelentős gyakorlata még az innovációs és kutatás-fejlesztési projektek megvalósításában.

Ez a képzési program megtalálható a következő tanfolyamok szakmai anyagában:

• Vállalati innováció menedzsment szakértő
• Innovációs számviteli és adózási szakreferens
• Innovációs iparjogvédelmi szakreferens
• Vállalati stratégiai tervezés és kontrolling
• Bevezetés a vállalati innováció menedzsmentbe